Skip to main content

Industry Member Profileback to search

Nanjing Nanotech Institute Co., Ltd.

3rd fl, Tengfei Bld C, Jiangbei District
Nanjing, Jiangsu 211500
CHINA
Region: East Asia & Oceania
Nanjing Nanotech Institute Co., Ltd.
Telephone:025-58262982
Email:

Company Type:

Industry Categories:

    Description: